You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Výzva ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA 2017!

Spolek DialogCB, z.s. ve spolupráci s MODA Fashion Day[s] České Budějovice, pod záštitou

doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a zastupitelka města České Budějovice
Mons. Vlastimila Kročila, diecézního biskupa českobudějovické diecéze
Ing. Jiřího Svobodu, primátora města České Budějovice

vyhlašuje I. ročník Žena Českobudějovicka.

Od 5. dubna do 22. května můžete nominovat do této soutěže ženu za její významný počin či přínos v sociální oblasti v našem městě.
Z přijatých nominací vybere odborná porota celkem 5 žen do užší nominace a následně pak bude z nich jedna slavnostně vyhlášena 1. června v průběhu společenského galavečera MODA Fashion Days 2017.
Možná jí každý den míjíte na cestě do práce, možná žije vedle vás, možná je to vaše kamarádka, kolegyně, maminka nebo dcera. Možná zrovna vám pomohla postavit se zpět na vlastní nohy, podpořila vás v těžké životní situaci. Možní díky ní se k vám dostala ta správná pomoc. Nebo možná uspořádala benefiční akci, podpořila finančně nebo jiným způsobem činnost sociální organizace, svým přístupem a myšlením rozvíjí sociální oblast.
Pokud takovou ženu znáte a chcete jí vyjádřit dík a obdiv, pak neváhejte a nominujete jí do výzvy Žena Českobudějovicka 2017. Protože přesně takové ženy v rámci této výzvy hledáme, abychom jim řekli přede všemi, jak moc si jich vážíme za jejich nezištnou, každodenní a mnohdy obětavou práci v sociální oblasti.

Kontakt

Vyplněnou nominaci (nominace.doc ZDE) zašlete nejpozději do 22. května na adresu: kovarnova@dialogcb.cz. | www.dialogcb.cz

Porota zasedá ve složení:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a zastupitelka města České Budějovice

Mons. Vlastimil Kročil
diecézní biskup českobudějovické diecéze

Ing. Jiří Svoboda
primátor města České Budějovice

Dana Kalistová
DialogCB, předsedkyně spolku, vyhlašovatel soutěže

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Socioložka a lektorka, Pansophia, z.s.

Asistentka poroty:
Šárka Kovárnová
manažerka MODA Fashion Day[s] pro České Budějovice a členka spolku DialogCB

Partneři výzvy:

Jihočeský kraj, Biskupství českobudějovické, město České Budějovice, DialogCB, MODA Fashion Day[s]