You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Výstaviště České Budějovice - Pavilon T

Žena Českobudějovicka

Projekt MODA Fashion Day[s] uctívá krásu. Její podoba má pro nás mnoho tváří. Vítězkou II. ročníku Žena Českobudějovicka se stala paní Zdeňka Kuviková.

Paní Zdeňka Kuviková je ředitelkou organizace Fokus České Budějovice. Svou neutuchající energií, vysokým nasazením, pracovitostí i pečlivostí táhne organizaci stále vzhůru ke kvalitnějším a maximálně příznivějším službám pro lidi s duševním onemocněním.

Na fotce zleva: Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovické diecéze, Zdeňka Kuviková, vítězka II. ročníku Žena Českobudějovicka a Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice

Výzva ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA 2018!

Spolek DialogCB, z.s. ve spolupráci s MODA Fashion Day[s] České Budějovice,

pod záštitou
Mons. Vlastimila Kročila, diecézního biskupa českobudějovické diecéze
a Ing. Jiřího Svobody, primátora města České Budějovice

vyhlašuje II. ročník Žena Českobudějovicka.

Od 27. března do 14. května 2018 můžete nominovat do této výzvy ženu za její významný počin či přínos v sociální oblasti v našem městě.

Z přijatých nominací vybere odborná porota celkem 5 žen do užší nominace a následně pak bude z nich jedna slavnostně vyhlášena 24. května v průběhu společenského galavečera MODA Fashion Days 2018.

Je jednou z mnoha, a přesto něčím výjimečná. Nikdy předčasně neříká "to nejde", ale naopak všechny povzbuzuje "společně najdeme řešení". Překážky pro ni nejsou důvodem vzdát se. Jsou výzvou, kterou je možné zdolat. Práci v sociální oblasti nebere jako každodenní rutinu, je pro ni životním posláním.
Díky ní, její píli, odhodlání a nadšení mohou lidé v složité životní situaci najít potřebnou podporu a pomoc. Ona může být tou, která i vám nabídne svou ruku a řekne: "Nebojte, společně to zvládneme".

Pokud takovou ženu znáte a chcete jí vyjádřit dík a obdiv, pak neváhejte a nominujete jí do výzvy Žena Českobudějovicka 2018. Protože přesně takové ženy v rámci této výzvy hledáme, abychom jim řekli přede všemi, jak moc si jich vážíme za jejich nezištnou, každodenní a mnohdy obětavou práci v sociální oblasti.

Kontakt

Vaše nominace či dotazy k nominaci (formular ZDE) zašlete nejpozději do 14. května na adresu: kovarnova@dialogcb.cz. | www.dialogcb.cz

Partneři výzvy:

Jihočeský kraj, Biskupství českobudějovické, město České Budějovice, DialogCB, MODA Fashion Day[s]